Vi har sauer av rasen gammelnorsk spælsau. Vi startet med 15 søyer og en vær,
 som vi kjøpte fra Frank Solli høsten 2017.

sauer